Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Korttidsvistelse utanför hemmet


Korttidsvistelse utanför hemmet


Syftet med den här insatsen är att funktionshindrade ska få miljöombyte samtidigt som närstående får avlastning och vila.

Korttidsvistelsen kan förläggas till ett korttidshem eller till en annan familj, en stödfamilj. Det kan också handla om lägerverksamhet. Insatsen kan vara regelbunden eller ges vid enstaka tillfällen. Den kan vara ett alternativ till avlösarservice, som ska fylla ungefär samma funktion.Genvägen