Senast uppdaterad: 09/09/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledsagarservice


Bild på ledsagning
Ledsagarservice


Ledsagarservice  ska underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet t.ex. besöka vänner och bekanta, gå på bio och teater, delta i fritidsaktiviteter eller promenader. I insatsen ingår ej omvårdnad.

O
m Du är berättigad till personlig assistent ingår ofta ledsagningen som en del av den personliga assistentens arbets- uppgifter. Ledsagning enligt LSS är avgiftsfri .Genvägen