Senast uppdaterad: 08/29/2013
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Personlig assistans


Personlig assistans kan enbart ges till personer under 65 år som är i stort behov av mycket personlig hjälp som till exempel hjälp med hygien, av- och påklädning, kommunikation och hjälp att inta måltider. Den som fyller 65 år och har personlig assistans får behålla denna men efter 65-årsdagen enbart i samma omfattning som tidigare. Eventuellt ytterligare behov av insatser erhålles efter beslut utifrån socialtjänstlagen.

Personlig assistans kan antingen ges i form av att kommunen tillhandahåller personliga assistenter eller i form av ekonomiskt stöd så att man själv eller någon annan kan vara arbetsgivare för assistenter. För den som behöver assistans för sitt dagliga liv mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.

Om man har behov av personlig assistans mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av Lag om assistansersättning, LASS. Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna. Uppskattar du att ditt behov av hjälp med ovanstående insats överstiger 20 timmar i veckan kan du direkt ansöka hos Försäkringskassan.


Genvägen