Senast uppdaterad: 03/31/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rådgivning och annat stöd


Rådgivning och annat personligt stöd


Rådgivning och annat personligt stöd ska kunna ges av personer med särskild kunskap om funktionshinder som exempelvis kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent och arbetsterapeut. Insatsen ska vara ett komplement till habilitering, rehabilitering och socialtjänst. I Norrbotten är det Landstinget som har ansvaret för denna insats, d v s övergripande rådgivning och allmänt stöd.

För barn och ungdomar under 18 år vänd er till Barnhabiliteringen Sunderby sjukhus på telefon 0920-282000.

För vuxna vänd er till Norrbottens läns Landstings Råd och Stödteam i Boden.


 


Genvägen