Senast uppdaterad: 03/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boende och stöd


Verksamheten Boende och stöd har ett övergripande ansvar för att verkställa insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt att verkställa biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen, SoL.

Vi består i dag av två enheter, boende och stöd. Vår verksamhet vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning. Inom Boende och stöd erbjuder vi stöd till personer i varierande ålder och med varierande funktionsnedsättningar.

Till vänster finns länkar som närmare beskriver vår verksamhet.

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.

 

Nina Janson
Verksamhetschef Boende och stöd


Länkar


Genvägen