Senast uppdaterad: 05/15/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Våld mot nära


Att många utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det ett brott enligt svensk lagstiftning.

Många som blir utsatta för brott eller våld av sin partner lever ändå kvar i relationen. Att man väljer att stanna kvar kan ha olika förklaringar. Många orkar eller vågar inte söka hjälp när man bli slagen eller hotad. Man vet inte heller vart man kan vända sig eller vilken hjälp man kan få. Våld i nära relationer drabbar människor i alla åldersgrupper och samhällsklasser. Det är inte ovanligt att även äldre och personer med funktionsnedsättningar drabbas.

Det socialtjänsten kan hjälpa dig med är

Stöd och råd

Via socialförvaltningens Team Mottagning på telefon 0921-629 99 kommer du i kontakt med socialsekreterare som kan ge råd och stöd i personliga frågor.

Det finns även socialsekreterare som är specialiserade på relationsvåld som du kan be om att få prata med.

Familjerätten kan ge råd om vårdnads- och umgängesfrågor om barn samt allmän rådgivning kring skilsmässa. Telefon 0921-627 04.

Du kan också vända dig till FREDA-mottagningen, en mottagning för dig som varit eller är utsatt för våld i nära relation eller för barn som bevittnat eller utsatts för våld. FREDA finns i Luleå men de kan komma till Boden och träffa dig.

FREDA nås på telefon 020-44 22 44 och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen. E-post Freda@lulea.se.
De har öppet vardagar 08.00 - 17.00.

Barn och unga

Det finns olika metoder för att hjälpa barn och unga som bevittnat eller utsatts för våld. Det kan ske i gruppverksamhet eller individuellt via socialtjänstens öppenvård.

Ungdomar kan också vända sig till ungdomsmottagningen på telefon 0921-620 80. Telefontid tisdag kl 13:00-13:45 eller torsdag kl 13:00-13:30. Du når också mottagningen via e-post ungdomsmottagning@boden.se eller skolans elevhälsa (skolsköterska eller skolkurator).

Du kan också kontakt FREDA-mottagningen, se ovan.

Ekonomiskt bistånd

Vid en akut situation som uppstått på grund av att du blivit utsatt för våld av någon närstående har du möjlighet att få ekonomisk hjälp. Vänd dig till Team Mottagning på telefon 0921-629 99.

Ekonomiskt bistånd prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfälligt skyddat boende

Har du blivit slagen eller är rädd för att bli det kan du få hjälp med tillfälligt skyddat boende via socialtjänsten eller FREDA-mottagningen. Du kan också vända dig direkt till den lokala kvinnojouren på telefon 0921-188 81.

Kvällar och helger får du kontakt med socialtjänstens myndighetsberedskap via larmnumret 112 om din situation är akut.

Polisanmälan

Du kan få stöd med att göra polisanmälan via en socialsekreterare eller kvinnofridssamordnaren. Du kan också få hjälp i kontakten med andra myndigheter och instanser. Vi arbetar för att du som våldsutsatt ska känna dig trygg och vårt arbete utgår från din vilja om hjälp.

Skyddade personuppgifter

Du kan via kvinnofridssamordnare få hjälp i kontakt med skatteverket när det gäller frågor om skyddad adress och skyddade identitetsuppgifter.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt. Den kan inte brytas annat än om den berörde samtycker. I vissa fall när det gäller vissa typer av brott måste socialtjänsten rapportera till polis eller åklagare.

Våldsutövande män

Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att du utsatt dina närstående för våld och hur du ska kunna bryta ett negativt beteende hos dig själv. Att våga prata om ditt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring. De hjälpmetoder som tillämpas är Alternativ till våld (ATV) och Caring Dads. Information om kontaktvägar till stöd och behandling kan ges av socialsekreterarna eller kvinnofridssamordnaren.


Genvägen