Senast uppdaterad: 05/02/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Intresseanmälan kontaktpersonsuppdrag


Bli kontaktperson åt en person med funktionshinder - LSS

Boende och stödverksamheten vänder sig till personer med någon form av funktionsnedsättning. Vi söker kontaktpersoner som är över 18 år och som vill hjälpa funktionshindrade personer till ett större socialt nätverk och komma ut på aktiviteter.

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om en kontaktperson enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller enligt Socialtjänstlagen (SoL). Många personer med funktionsnedsättning har ett litet socialt nätverk och svårt att få nya vänner. Då kan en kontaktperson spela en viktig roll för ett mer utåtriktat och händelserikt liv. 

För att passa som kontaktperson är det viktigaste att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Ibland kan det vara bra om du har erfarenhet av vissa funktionsnedsättningar men det beror på vem du ska vara kontaktperson åt. Som kontaktperson får du arvode och omkostnadsersättning som betalas ut varje månad. Skriv vem du är, dina intressen, dina arbetstider och hur vi kommer i kontakt med dig.

Maila till pernilla.norberg@boden.se

Bli kontaktperson åt barn, tonåringar eller vuxna i behov av socialt stöd - IFO

Individ- och familjeomsorgen utgör en egen avdelning inom socialförvaltningen och arbetar med frågor kring barn och unga/missbruk/ekonomi/familjerätt/familjehem. För att passa som kontaktperson är det viktigaste att du har ett stort intresse och engagemang för andra människor. Vi försöker matcha så att den sökandes behov och kontaktpersonens intressen stämmer överens. 

Som kontaktperson får du arvode och omkostnadsersättning som utbetalas varje månad. Individ och familjeomsorgen söker kontaktpersoner över 18 år till barn eller ungdomar med beteende- eller relationsproblem, ensamkommande flyktingbarn eller vuxna som vill bryta med negativt beteende i form av t.ex. droger eller psykosocial ohälsa och som är i behov av extra stöd och aktivering.

För att bli kontaktperson åt Individ och familjeomsorgen kan du kontakta familjehemsgruppen på telefon 0921-627 00 eller skicka e-post till familjehem@boden.se. Du kan även läsa mer om våra uppdragsformer här. Skriv vem du är, dina intressen, dina arbetstider och hur vi kommer i kontakt med dig.


Genvägen