Senast uppdaterad: 02/01/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunal hälso- och sjukvård


Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för patienter, oavsett ålder och diagnos, som inte kan uppsöka vårdcentral för att få sina insatser. Ansvaret gäller till och med sjuksköterskenivå.

Inom hälso- och sjukvårdsansvaret ryms

  • särskilda boendeformer
  • korttidsboende
  • bostäder med särskild service, LSS
  • dagverksamheter, (enligt hälso- och sjukvårdslagen § 18, HSL)
  • hemsjukvårdsinsatser till kommuninvånarna

Kommunens ansvar omfattar habilitering, rehabilitering, hjälpmedel inklusive inkontinenshjälpmedel.

Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Mer information och kontaktuppgifter finns via länkarna till vänster.


Länkar


Genvägen