Senast uppdaterad: 05/10/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Hälso- och sjukvårdsenheten


Bild på medicinsk undersökningsutrustning

Välkommen till Hälso- och sjukvårdsenheten

Inom enheten samlas den Hälso- och sjukvård som bedrivs inom kommunen under egen arbetsledning.

För direkttelefoner till respektive boendes personal kan man även gå via länken Äldreboenden till vänster och där vidare till aktuellt boende, där direktkontakterna till personal finns.

Avdelningschef

Maria Persson        

0921-623 92

Stadshus B, plan 10

  

  

Sjuksköterskor i hemsjukvården

Enhetschef
Marina Larsson

0921-629 20  

Sjuksköterskor i äldreboenden 

Område 1

Enhetschef                        
Ann Lind

0921-629 17                       

Sjuksköterska 
Erikslunden

0921-782 83 
0921-782 86

Sjuksköterska
Svedjebacka

0921-629 95 
0921-629 91

Kvällssköterska
Stadsgruppen

070-672 80 61

Sjuksköterska
LSS-verksamhet

0921-628 48 
0921-782 89
0921-628 18 

                       

Sjuksköterska
Korttidsboende

0921-620 27
0921-628 65

Sjuksköterska
Midgårdarna

0921-629 58
0921-628 85
0921-620 25

Sjuksköterskor i äldreboenden

Område 2

Enhetschef                         
Johanna Karlberg

0921-629 18

Sjuksköterska
Edestrand/Älvstrand

0928-108 68 

Sjuksköterska
Sturegården

0921-629 56 
0921-629 57

Sjuksköterska
Åcenter

0921-627 72
0921-627 73

Sjuksköterska
Ågården

0921-628 97                      
0921-627 88                   

Sjuksköterska
Socialpsykiatriska enheten

0921-622 89


Genvägen