Senast uppdaterad: 05/20/2015
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska


Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, inom kommunen har en från Hälso- och sjukvårdsenheten fristående roll, direkt underställd socialchef.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska inom kommunens verksamhetsområde.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för vårdens säkerhet och kvalitet inom kommunens särskilda boenden för äldre, för yngre med funktionshinder samt alla som vistas i dagverksamhet.

I ansvaret ingår bland annat att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakt med läkare och Lex Maria anmälningar. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och i de lagstadgade uppgifterna är MAS varken underställd socialchef eller någon annan i kommunen.

Siv Stålnacke
MAS
Stadshus B, plan 10              
Tel 0921-627 15       

 


Länkar


Genvägen