Senast uppdaterad: 03/19/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rehab-enheten


Rehab-enheten ger insatser till personer inskrivna i hemsjukvården eller personer som bor i kommunens särskilda boenden. Den som har en funktionsnedsättning och är i behov av rehabilitering kan få insatser via rehab-enheten. Funktionsnedsättningen kan ha orsakats av skada, sjukdom eller naturligt åldrande. Med rehabilitering är målet att i möjligaste mån ge möjlighet att fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv.

Fysioterapeut och arbetsterapeut ger råd och stöd samt gör bedömning av vilka träningsinsatser och åtgärder som behövs. Det kan gälla svårigheter att klara vardagliga aktiviteter som att ta på kläder, laga mat, förflytta sig, promenera, gå i trappor eller kommunicera med andra. Hjälp ges även med utprovning av tekniska hjälpmedel.

 

Kontaktuppgifter REHAB-enheten 

VÄST

Fysioterapeuter

Katarina Skoog  0921-629 74 katarina.skoog@boden.se

Ordinärt boende – Bodsvedjan, Harads, Lakaträsk, Sanden, Sandträsk, Storsand, Svartlå, Sävast, Åkerby.

Äldreboende – Edestrand, Svedjebacka och Älvstrand.

Boende och stöd – Betsvägen Harads.

Robert Törnblom  0921–623 48  robert.tornblom@boden.se

Ordinärt boende - Bodforsen, Bredåker, Brogatan 27-47, Brännberg, Degerbäcken, Hamptjärnmoran, Heden, Lundagårdsgatan, Majorsgatan, Parkgatan udda nr, Ringvägen 18-32, Skyttegatan, Sveafältet, Trångfors, Unbyn, Viktoriagatan, Vittjärv.

Äldreboende - Sturegården.

Boende och stöd -  Apollo, Bredåkra, Björkbacka, Bodsvedjan, Helikoptergränd, Kalle Jansson, Måsen, Lyckebo, Lärkan, Toppen, Kalle Jansson, Åberget.

Arbetsterapeuter

Karolina Svärd 0921 – 782 07  karolina.svard@boden.se

Ordinärt boende -  Heden, Sveafältet, Trångfors. 

Boende och stöd Björkbacka, Bodagård, Bredåkra, Hemvägen 8-10, Höjden, Kalle Jansson, Lillåkra, Lindåkra, Lyckebo, Lärkan, Mården, Måsen, Toppen, Tunet, Åberget.

Lena Johansson  0921-628 90 lena.johansson@boden.se 

Ordinärt boende – Bodforsen, Bodsvedjan, Sanden och Sävast. 

Boende och stöd – Apollo.

Annica Falck 0921 – 622 97  annica.falck@boden.se

Ordinärt boende - Brogatan, Brännberg , Degerbäcken, Hedenbrovägen, Lundagårdsgatan, Majorsgatan, Mockträsk, Norra Bredåker, Ringvägen, Rågraven, Skyttegatan, Södra BredåkerUnbyn, Viktoriagatan, Vittjärv.

Lisette Edman 070 – 63 62 890   lisette.edman@boden.se

Ordinärt boende - Harads, Lakaträsk, Sandträsk, Storsand, Svartlå, Åkerby.

Äldreboende - Älvstrand och Edestrand.

Boende och stöd Betsvägen (Harads).

CENTRUM NORRA

Fysioterapeut

Emilie Spaak  0921-782 08  emilie.spaak@boden.se

Ordinärt boende -  Almgatan, Björknäsvägen, Brogatan 1-28, Kläppgatan, Kungsgatan 24-32, 36, 38, 40-57, Kvarngatan, Kyrkgatan 45-55, Margaretagatan 8-23, Parkgatan 4-32 (jämna nr), Ringvägen 1-14, Sadelmakaregatan, Strandplan 19-25.

Äldreboende -  Å-center.

Arbetsterapeut

Annica Falck 0921 – 622 97  annica.falck@boden.se

Ordinärt boende- Almgatan, Björknäsvägen, Brogatan 1-28 Drottninggatan 2-20 (jämna nr), Garvaregatan, Hellgrensgatan, Idrottsgatan, Johannesgatan, Kläppgatan, Kungsg. 24-32, 36, 38, 40-50, Kvarngatan, Kyrkgatan 45-55, Margaretagatan 8-23, Parkgatan 4-32 (jämna nr), Ringvägen, Sadelmakaregatan, Strandplan 19-25.

Äldreboende -  Å-center.

CENTRUM SÖDRA

Fysioterapeut

Sara Gadeberg  0921 – 623 59   sara.gadeberg@boden.se  

Ordinärt boende - Drottninggatan 1-25 (udda nr), Kungsgatan 37, 39, Kyrkgatan 16, 18, 37, Margaretagatan 1, 2, 3, Strandplan 1a, 1b, 3, 5, Åkargränd 1, 2.

Äldreboende - Ågården.

Boende och stöd – Tunet.

Arbetsterapeut

Madeleine Lindmark 0921-62389  madeleine.lindmark@boden.se

Ordinärt boende - Drottninggatan 1-25 (udda nr), Kungsgatan 37, 39, Kyrkgatan 16, 18, 37, Margaretagatan 1, 2, 3, Strandplan 1a, 1b, 3, 5, Åkargränd 1, 2.

Äldreboende – Ågården.

ÖST

Fysioterapeuter

Saila Suorsa    0921–629 79  saila.suorsa@boden.se

Ordinärt boende - Erikslund, Fagernäs, Gunnarsbyn, Inbyn, Niemisel, Norra Svartbyn, Norriån, Skogså, Södra Svartbyn, Sörbyn, Torpgärdan, Ubbyn.

Äldreboende - Erikslunden.

Boende och stöd - Allégatan, Bodagård, Brage, Bredåkra, Fagernäs, Hemvägen, Lillåkra, Lindåkra, Mården, Tallbacken, Helikoptergränd, Bodsvedjan 1.

Annica Söderholm 0921-629 47  annica.soderholm@boden.se

Ordinärt boende - Björkelund, Brännagatan, Buddbyn, Fabriksgatan,Herkulesgatan, Jakobsgatan, Kommendörsgatan, Kungsgatan 1-33, Lilla Nygatan, Lillågatan, Ljuså, Mejerigatan, Nygatan, Prinsgatan, Prästholmen, Rörviksgatan, Svartbjörnsbyn, Torggatan, Östra Strandvägen. 

Äldreboende -  Korttidsboendet och Midgårdarna.

Arbetsterapeuter

Elisabeth Hällgren  0921–629 88 Karolina Svärd 0921 – 782 07  

Ordinärt boende- Gruvberget, Lillågatan, Kungsgatan 23-33, Mejerigränd, Södra Svartbyn, Torpgärdan.

Äldreboende - Svedjebacka.

Boende och stöd – Bodsvedjan och Helikoptergränd.

Viola Sandin-Jonsson 0921 – 62280  viola.sandin-jonsson@boden.se

Ordinärt boende - Björkelund, Brännagatan, Buddbyn, Fabriksgatan, Forsträskhed, Gunnarsbyn, Herkulesgatan, Hundsjö, Kungsgatan 1-22, Niemisel, Prinsgatan, Sörbyn, Torggatan, Åskogen, Överstby.

Äldreboende - Sturegården.

Linda Lifbom  0921 – 628 89  linda.lifbom@boden.se 

Ordinärt boende - Erikslund, Fagernäs, Flarken, Norra Svartbyn, Kommendörsgatan, Rörviksgatan, Östra Strandvägen.

Äldreboende - Erikslunden.

Boende och stöd - Tallbacken och Fagernäs.

Johanna Schönfeldt  0921 – 620 15  johanna.schonfeldt@boden.se

Ordinärt boende - Lilla Nygatan, Nygatan, Jakobsgatan, Prästholmen, Svartbjörnsbyn.

Äldreboende – Korttisboendet, Midgårdarna.

Karolina Svärd 0921 – 782 07 karolina.svard@boden.se

Boende och stöd -  Allégatan, Hemvägen.

 


Genvägen