Senast uppdaterad: 04/14/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Boende


Bild på rött höstlöv

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd, vård och omsorg kan ansöka om gruppbostad eller stöd-/servicebostad. Inom enheten för boende finns ett tjugotal olika bostäder med olika inriktning. 

I alla typer av boende erbjuds du en lägenhet där du bor och har stöd och service utifrån dina behov under dygnets alla timmar. Det finns tillgång till personal dygnet runt i alla våra boendealternativ även om stödet kan variera. 

När du bor inom särskilt boende hyr du vanligen i andra hand av Bodens kommun. Du betalar hyra enligt gällande normer inom hyreslagstiftningen. 

När du bor i någon form av boende har du tillgång till hälso- och sjukvård via kommunens sjuksköterskor. 

Serviceförklaring: Vid särskilt boende erbjuds

  • fullvärdig bostad
  • stödperson vid inflyttning
  • utbildad personal
  • omsorg, stöd, vård och service utifrån dina indivuella behov

Den som vill ansöka om LSS-insats vänder sig till LSS-handläggare inom TEAM Individ eller TEAM Familj som ansvarar för att utreda, bedöma och besluta om stöd. Du är även välkommen att kontakta handläggarna för mer information.


Genvägen