Senast uppdaterad: 04/14/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lillåkra gruppbostad


Lillåkra är beläget cirka 1 mil norr om centrum. Här bor fyra manliga omsorgstagare. 

De boendes dagliga verksamhet är i huvudsak förlagd till skogsbruk på Storåkra. Detta innebär att de röjer skog, sågar och klyver ved. En del av produktionen säljs i kubik och en del paketerat i säckar. Dessa säljs till kunder som t.ex. bensinstationer. Med den mobila sågen och klyven säljer man även tjänster till allmänheten. Veden levereras under hela året men leveranser sker i huvudsak under sommar och tidig höst.

På Lillåkra är det tradition att åka på en veckas fjällsemester med skoterutflykter, fiske och välmående i största allmänhet. Under sommaren tar man också en veckas semester. Ofta även då en fjällresa eftersom omsorgstagarna är mycket förtjusta i den svenska fjällvärlden.

Det händer att man i stället beslutar sig för att göra en cykeltur, längs Kungsleden, och naturligtvis även fiskar. Resten av semestern tillbringar de med att fiska i närområdet och hälsar på sina anhöriga.

 

Serviceförklaring

  • Boende vid enheten ska erbjudas stödperson inom tre veckor efter inflyttning, anhöriga/företrädare ska vara informerad om vem som är stödpersonen.
  • Boende ska erbjudas genomförandeplan. Genomförandeplanen ska utvärderas  minst 1 gång per år. Planen ska upprättas inom tre veckor efter inflyttning. 
  • Handledning, stöd, hjälp med städ, tvätt, matlagning och inköp efter  individuella behov ingår i boendet. 
  • Stödperson ska stödja och hjälpa boende vid kontakter med andra enheter samt myndigheter exempelvis tandvård och sjukvård. OBS! Tar inte över företrädares ansvar. 
  • Telefonnummer och fax  till enheten ska vara känd för anhöriga/företrädare.
  • Telefonnummer, fax, och e-post till enhetschef ska vara känd för anhöriga/företrädare. 
Bild på avståndsskylt


Bild på Kungsleden

Bild på fika i skogen

Bild på 3 fina Harrar

Bild invid en mindre fjällbäck

 

Enhet Enhetschef
Lillåkra
Holmfors 40
0921-600 93
Eva Abrahamsson
0921-627 91    

Genvägen