Senast uppdaterad: 04/14/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lyckebo gruppbostad


Gruppbostaden består av 5 boendeplatser samt två sattelitlägenheter. 

De boende är under dagtid på olika individuella dagverksamheter. Husdjur finns på boendet. De är alla väldigt utåtriktade och aktiva på alla sätt. Här har alla boende mycket egna aktiviteter och den viktigaste målsättningen är självständighet. Vi arbetar en del med struktur och tydliggörande.

Etik och bemötande diskuteras jämt, även tillsammans med de boende. Vi har täta möten och samtal med anhöriga, gode män och de boende. Vi har även boenderåd ca. två ggr per år. Man får den hjälp man behöver för att klara ett eget hushåll. Boendet är obemannat under vissa tider och vi har sovande jour. En gemensamhetslägenhet finns i boendet.

Resursmässigt förekommer samarbete med framförallt Toppens gruppbostad.

Enhet Enhetschef
Adress: Parkgatan 3
Telefon: 0921-629 22
Eva Abrahamsson
0921-627 91    

 


Genvägen