Senast uppdaterad: 04/21/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Toppens gruppbostad


Gruppbostaden består av 5 boendeplatser. De boende är under dagtid på olika dagverksamheter. En personal följer med som resurs till en dagverksamhet. De boende har många fritidsaktiviteter, ridning och bad är ständigt återkommande.

Anhöriga ingår som ett viktigt inslag i verksamheten. Vi har anhörigträffar ungefär två gånger per år där vi informerar om olika verksamhetsfrågor och diskuterar verksamheten. Etik och bemötande diskuteras ofta, även tillsammans med de boende.

De boende och enhetschefen har ”boenderåd” ungefär fyra gånger per år där vi planerar gemensamma aktiviteter samt tar upp andra verksamhetsfrågor. Alla boende har även sina egna möten. Visst samarbete med Lyckebo förekommer. En gemensamhetslägenhet finns i boendet.

Här arbetar sju personer dag, kväll och helger. På Toppen har vi sovande jour. Vissa tider är boendet obemannat.

Enhet Enhetschef

Adress: Parkgatan 1
Telefon: 0921-621 68    
Fax: 0921-182 03

Enhetschef Eva Abrahamsson
Telefon: 0921-627 91

 


Genvägen