Senast uppdaterad: 04/14/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Gruppbostad LSS


Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har ett stort behov av tillsyn och omvårdnad och där det finns tillgång till personal dygnet runt. 

Inom gruppbostaden har du också möjlighet att få dina behov av kultur- och fritidsaktiviteter tillgodosedda. På en gruppbostad enligt LSS bor det vanligen 4-6 personer, till skillnad mot ett boende enligt socialtjänstlagen där det kan bo fler. 

I gruppbostaden finns gemensamma utrymmen där de boende och personal kan umgås. 


Genvägen