Senast uppdaterad: 02/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Asterix ungdomsfritids


Asterix är ett ungdomsfritids för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättningar. Syftet med Asterix är att ge ungdomar mellan 13 och 23 år en meningsfull fritidssysselsättning utanför de egna hemmet, före och efter skoltid samt under skollov. 

Målsättningen med Asterix är att förbereda ungdomarna inför vuxenlivet utifrån varje enskild individs förutsättningar. 

Enhetschef:

Johanna Söderholm

Telefon: 0921-628 50


Genvägen