Senast uppdaterad: 02/01/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Omega korttidsvistelse


Omega är ett korttidsboende beläget i stadsdelen Erikslund i Boden. Syftet med Omega är dels att erbjuda den enskilde miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling samt att anhöriga därigenom kan ges möjlighet till avlastning. 

Vi samarbetar med skola och fritids så att verksamheten runt barnets behov ska fungera på bästa möjliga sätt. 

Vi arbetar med att träna och uppmuntra den enskilde att klara sig själv i största möjliga mån.

Enhetschef:

Johanna Söderholm

Telefon: 0921-628 50


Genvägen