Senast uppdaterad: 04/26/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Stöd och servicebostad


Servicebostad är ett bostadsalternativ mellan gruppbostad och helt självständigt boende i egen lägenhet. 

Boendeformen har ett antal lägenheter med tillgång till gemensam service och personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger vanligen samlade i samma hus eller närliggande hus. 

I en servicebostad kan det finnas fler boende än på ett gruppboende. Det finns bemanning utifrån de boendes behov och det finns gemensamma utrymmen. 


Genvägen