Senast uppdaterad: 03/05/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Fixar'n


Fixar'n är en kommunal service till medborgare i Bodens kommun som har fyllt 70 år och behöver vaktmästarhjälp. Syftet är att före­bygga skador och ohälsa hos äldre personer som bor i eget boende.

Fixaren går tillsammans med dig igenom ditt hem och ser vilka risker som finns och vad som kan göras för att minska fallrisken. Du får även hjälp med inköp av material som behövs för att lösa problemet.

Exempel på saker Fixaren hjälper till med

  • Montera och kontrollera brandvarnare.
  • Kontrollera trygghetslarm och byte av batteri.
  • Byta glödlampor, proppar, batterier, smörja lås, dörrar och liknande.
  • Hämta och lämna saker i vinds- och källarförråd.
  • Sandning och lättare snöröjning vid farstukvist eller balkong.

Exempel på saker Fixaren inte kan hjälpa till med

  • Arbeten som kräver yrkeskunnig hantverkare, som EL och VVS.
  • Trädgårdsarbete och snöskottning.
  • Fönsterputsning.
  • Arbeten som normalt ingår i hemtjänst som till exempel städning, tvätt och matinköp.

Vad kostar det?

Om hjälpen tar kortare tid än 30 minuter kostar det ingenting. Om hjälpen tar längre tid, så kostar det 75 kronor per påbörjad timme. Betalning sker genom faktura.

Så här beställer du Fixaren

Bor du i Överluleå eller Edefors församling
ringer du Anders Johansson, 0921-627 41.

Bor du i Gunnarsbyns församling
ringer du Kenneth Strand, 0924-213 59.

                         

 


Genvägen