Senast uppdaterad: 11/20/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kontaktuppgifter hemtjänst


Hemtjänsten är basen i kommunens verksamhet bland äldre och funktionshindrade och innebär att du får hjälp med service och omvårdnad i ditt vanliga boende, om du behöver sådan hjälp. Det kan innebära hjälp med hygien, omvårdnad, matdistribution med mera. 

Hemtjänsten gör att du kan bo kvar i ditt vanliga boende och inte behöver flytta till så kallade särskilda boenden. Hjälpen är behovsprövad och betalas dels efter den mängd hjälp du får och dels efter dina inkomster. På annan plats kan du läsa dig till hur avgifterna kan se ut.

Verksamhetschef
Karin Söderberg
Telefon: 0921-628 05

Besöksadress: Stadshus B, plan 10


Nedanstående gruppers geografiska ansvarsområden hittar du på egen sida som länkats till vänster.

Centrum Norra

Charlotte Simonsson, Socialt ansvarig samordnare      0921- 622 18  

Matilda Lundqvist, Områdeschef                                 0921- 628 31 

Grupplokal                                                                0921- 627 45

 

Centrum Södra

Carina Lundberg, Socialt ansvarig samordnare             0921- 627 79  

Johanna Johansson, Områdeschef                               0921- 627 42  

Grupplokal                                                                 0921- 626 76

 

Väst

Malin Jansson, Socialt ansvarig samordnare                  0921- 627 61  

Marie Gustavsson, Områdeschef                                   0921- 627 16  

Grupplokal                                                                  0921- 626 70

 

Öst

Christine Viklund, Socialt ansvarig samordnare              0921- 782 12  

Sara Jansson, Områdeschef                                        0921- 627 25  

Grupplokal                                                               0921- 627 14

Grupplokal Gunnarsbyn                                            0924-213 21                      

 

Harads

Stefan Norberg, Enhetschef                                           0928-100 30  

Grupplokal                                                                   0928-101 94


Genvägen