Senast uppdaterad: 05/18/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Socialnämnden


Socialnämnden bistår med vård, omsorg och stöd i olika former till enskilda människor och familjer som behöver bistånd för att skapa en skälig levnadsnivå eller god livssituation i övrigt. Verksamheten utgår från lagstadgat ansvar, där ambitionsnivån för LSS-verksamhet är goda levnadsvillkor.

Socialnämndens sammanträden är offentliga utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller vid behandling av ärenden i vilka det finns uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Socialnämnden sammanträder tisdag 22 maj i gamla matsalen på Edestrands äldreboende i Harads. Offentliga delen av sammanträdet börjar kl. 10.00.

Handlingarna till sammanträdet kan läsas på nedanstående länk: 


Länkar


Genvägen