Senast uppdaterad: 07/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Utvecklingsenheten


Utvecklingsenheten arbetar på uppdrag av socialförvaltningens verksamheter. Vi är socialförvaltningens internkonsulter och bistår verksamheterna med service, utvecklingsuppdrag och projektledning. Utvecklingsenheten är ett stöd för verksamheten inom:

- IT
- Personal
- Projektledning
- Verksamhetsutveckling
- Samordning av trygghetslarm
- Jämställdhetsintegrering
- Uppföljning och analys

Kontaktuppgifter utvecklingsenheten

Kristina Lindqvist
Chef utvecklingsenheten

0921-782 38         Stadshus B
Plan 9

Lena Mari Johansson
Anhörigkonsulent/Socialinformatör

0921-682 36
Björken
Kungsgatan 39

Helena Samuelsson
Verksamhetsutvecklare

0921-629 33
Björken
Kungsgatan 39
Karina Karlsson
It-samordnare/förvaltare
0921-782 23
Stadshus B
Plan 9
Kjell Sundberg
It-samordnare/förvaltare
0921-623 71
Stadshus B
Plan 9
Ann-Charlotte Julnes
Statistikhandläggare
0921-627 50
Stadshus B
Plan 9

Kristoffer Åström
Projektledare kvalitetsledningssystem

0921-627 90
Stadshus B
Plan 9

Lena Fällman
Personalkonsult

0921-782 38
Stadshus B
Plan 9

Malin Sundberg
HR-strateg

0921-782 32
Stadshus B
Plan 9

Helena Samuelsson
Verksamhetsutvecklare

0921-629 33
Björken
Kungsgatan 39

Carola Johansson
Larmansvarig/huvudplanerare

0921-627 40
Björken
Kungsgatan 39

Birgitta Ajax
Larmsamordnare

0921-627 46
Björken
Kungsgatan 39

Marcus Bideke
Verksamhetsutvecklare

0921-782 48
Björken
Kungsgatan 39

Genvägen