Senast uppdaterad: 02/24/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information till dig som har hemtjänst


Valfrihetssystem inom hemtjänst

Bodens kommun har valfrihetssystem inom hemtjänst. Med valfrihetssystem vill vi åstadkomma ökat inflytande och delaktighet för den som är brukare inom hemtjänsten.

Valfrihetssystem innebär att den som har beviljats hemtjänst av kommunens biståndshandläggare kan välja kommunen eller ett privat företag som utförare av hemtjänsten.  

För att bli godkänd måste företaget uppfylla ett antal krav som kommunen fastställt. På så sätt ska det säkerställas att den service och omvårdnad som brukaren får håller en god kvalitet, oavsett val av utförare.

Vilka företag som är godkända kan du återfinna i länkningen till vänster.

Val och byte av utförare är en möjlighet

Den som är beviljad hemtjänst har rätt att, men måste inte, välja utförare. Om man inte vill eller kan välja hemtjänstutförare blir det kommunens egen hemtjänst som utför insatserna.

Den som har hemtjänst och som vill byta till en annan utförare kan göra det när som helst genom att kontakta sin biståndshandläggare. Biståndshandläggaren informerar om hur bytet går till och förser brukaren med skriftlig information.

Den som vill byta utförare behöver inte uppge av vilket skäl man önskar göra detta. Uppsägning av befintlig utförare görs till biståndshandläggaren som meddelar utföraren att uppdraget upphör.

Väntetid för att få ny utförare

Inom 5 arbetsdagar, räknat från dag efter det att kommunen fått skriftlig information om byte av utförare, kommer den nya utföraren att påbörja insatserna. Under tiden fortsätter den befintliga utföraren att utföra insatserna. Om man inte vill ha hemtjänst från tidigare utförare under väntetiden, utan vill säga bort insatserna under övergångstiden, så meddelar man detta till biståndshandläggaren.

Tilläggstjänster

Privata företag kan utöver hemtjänst utföra extra tjänster mot betalning, så kallade tilläggstjänster. Tilläggstjänster kan exempelvis vara trädgårdsarbete, snöskottning eller hårklippning. Kunden betalar direkt till företaget om hon/han väljer att köpa dessa extra tjänster. Information om vilka tilläggstjänster företagen erbjuder finns i respektive företags utförarpresentation.

Kommunens egen hemtjänst utför inte tilläggstjänster.

Kvalitetsuppföljning

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för hemtjänsten. Kommunens handläggare kommer att följa upp att utförarna lever upp till de kvalitetskrav som kommunen fastställt för hemtjänsten.

Avgifter

Avgiften för hemtjänst påverkas inte av huruvida man väljer en privat eller kommunal utförare. Den är lika oavsett vilken utförare man valt för att utföra hemtjänsten.

För ytterligare information

Kontakta Anhörigkonsulent/Socialinformatör Lena Mari Johansson, telefon 0921-782 36, eller någon handläggare på

biståndsenheten genom kommunens växel, telefon 0921-620 00.


Genvägen