Senast uppdaterad: 01/19/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Information till företag som vill bli utförare av hemtjänst


Bodens kommun har infört valfrihetssystem inom hemtjänst i enlighet med Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Syftet är att öka brukarnas valfrihet, delaktighet och inflytande.

Leverantörer som vill utföra hemtjänst inom ramen för valfrihetssystemet kan ansöka om godkännande som utförare. För godkännande krävs att leverantören uppfyller alla de krav som beslutats ska gälla. Kraven framgår av förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget med bilagor och ansökningsblankett finns tillgängliga nedan. De finns även publicerade i den nationella databasen för valfrihetssystem som Kammarkollegiet ansvarar för.

Förfrågningsunderlag och ansökningsblanketter
Förfrågningsunderlag gällande Hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen            

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst

Word

Uppgifter till utförarpresentationen

Word pdf

 

Bilagor till förfrågningsunderlaget:
1. Föreskrift Socialstyrelsen pdf
2. Riktlinje socialdokumentation Word pdf
3. Handlingsprogram för olyckor och kriser i Boden pdf

  


För ytterligare information kontakta:

Mats Björk
Chef ekonomi och administration
Socialförvaltningen
961 86 BODEN
Tel: 0921-628 33
E-post: mats.bjork(a)boden.se


Länkar


Genvägen