Senast uppdaterad: 03/07/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Styrning i Bodens kommun


Kommunfullmäktige styr nämnderna genom

  • Reglementen
  • Riktlinjer och policys
  • Utvecklingsplanen
  • Övriga planer och program
  • Strategiska planen
  • Direktiv i enskilda frågor

Utvecklingsplanen��ppnas i nytt f��nster återfinns kommunens vision för år 2025 samt vad som är viktigt för att nå utveckling och framgång. Utvecklingsplanen ligger till grund för den Strategiska planen och Verksamhetsplanerna.

Så här styrs kommunen

Bodens kommun har mål- och ramstyrning och använder en anpassad modell av balanserade styrkort. Syftet är att styra kommunens resurser så effektivt som möjligt för att ge mesta möjliga nytta för kommunmedborgarna. Bilden nedan visar styrmodellen och sambanden mellan dokumenten:

De olika dokumenten finner du under avsnittet Ekonomi Öppnas i nytt fönster.


Genvägen