Senast uppdaterad: 03/26/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kommunala bidrag och verksamhetsstöd till föreningar


Bidrag med sista ansökningsdatum 18 mars

Bidragsansökningar till anläggningar, samlings- och byalokaler, hyresbidrag och studieförbund ska vara inkomna till oss senast 18 mars varje år. Ansökan via e-tjänst eller blankett.

Lokalt aktivitetsstöd

Bidragsansökningar till lokalt aktivitetsstöd (LOK) har två inlämningsdatum per år;

För närvarorapportering 1/1-30/6 gäller senast 25 augusti innevarande år.
För närvarorapportering 1/7-31/12 gäller senast 25 februari året efter.

Ersättning erhålls för aktiva från 7 år och upp till 25 års ålder.

Stöd till pensionärsföreningar

Bidragsansökningar till pensionärsstöd har två inlämningsdatum per år;

Närvarolistor och ansökan med aktiviteter 1/1-30/6 skickas in senast 25 augusti innevarande år.
Närvarolistor och ansökan med aktiviteter 1/7-31/12 skickas in senast 25 feburari innevarande år.

Blankett närvarolistaÖppnas i nytt fönster

Blankett närvarolista - aktivitet med flera tillfällenÖppnas i nytt fönster

Blankett ansökanÖppnas i nytt fönster


Kulturstöd

Verksamhetsstöd till kulturföreningar ska vara inkomna till oss senast 18 december varje år. Söks via e-tjänst.

Kulturarrangemangsstöd kan sökas under hela året. Söks via e-tjänst.

För sent inkomna handlingar behandlas inte!

Ansökningar för driftbidrag till föreningsägda anläggningar, samlings- och byalokaler, ansökan om hyresbidrag, verksamhetsstöd och lokalt aktivitetsstöd hittar du på Bodens kommuns e-tjänster.Öppnas i nytt fönster.

LOK finns även på blankett sidan.

För information kontakta

Kultur- fritids och ungdomsförvaltningen, Föreningsservice

Fritid                                                                  Kultur
Fritidsutvecklare                                               Kulturutvecklare

Telefon: 0921-623 13                                         Telefon: 0921-624 90
E-post: agneta.kemlen@boden.se                        E-post: nina.uusitalo@boden.se
Kontakt: Agneta Kemlén                                     Kontakt: Nina Uusitalo


Genvägen