Senast uppdaterad: 08/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lotteritillstånd i Boden


Tillståndsmyndighet för lotterier i Bodens kommun är Kultur- fritids och ungdomsnämnden.

OBS! Information om lagändringar i lotterilagen (1994:1000) fr.o.m. 1 januari 2017
Det har införts en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. Läs vidare i denna länk:  Lagändringar i lotterilagenÖppnas i nytt fönster

Hos oss ansöker du om lotteritillstånd. Tillstånd kan enligt lotterilagen § 15 ges till:

Svensk juridisk person som är en ideell förening och som

  • enligt sina stadgar har till huvudsakliga syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
  • bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådana ändamål,
  • inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl för detta,
  • för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Blanketter för lotterier, tillstånd m.m. finns under rubriken "Kommunen" i menyraden högst upp på sidan och välj "blanketter".

Bra att veta för lotteriföreståndare i föreningar/organisationer:

Tillstånd och start
Efter det att tillstånd beviljats ska lotteriföreståndaren snarast kontakta kommunens kontrollant och bestämma tidpunkt för genomgång och uppläggning av lotteri som man tänker starta. När sedan efterföljande lotterier (inom tillståndets ram) ska startas, måste lotteriföreståndaren alltid kontakta kontrollanten, vilken fungerar som rådgivare.

Försäljningstid
Försäljningstid för varje lotteri är 3 månader.

Efterhandsdragning
Vid efterhandsdragna lotterier ska kontakt tas med kontrollanten. Denna ska alltid delta vid dragningen tillsammans med lotteriföreståndaren.

Kontrollantarvode
Kontrollantarvode ska inbetalas till kommunen inom 2 månader från det att lotteriet startats. Kontrollant arvodet är:
Insatsbelopp (kronor)    Arvode
0-10 000                            0
10 001 -                             3% på insatsbeloppet, dock högst 4 000 kronor

Redovisning
Senast 2 månader
efter sista försäljningsdag ska kontrollanten erhålla redovisningen av lotteriet. OBS! Kvitton och verifikat ska uppvisas vid redovisningen till kontrollanten.

Lotteriföreståndarens ansvar
Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med lotterilagen, det meddelade tillståndet med tillhörande villkor. Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan organisationen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Vill du har mer information om lotterier, regler m m kan du kontakta Agneta Kemlén 0921-623 13 alternativt lotterikontrollant Joacim Lennartsson telefon 0921-623 17.

Du kan även besöka Lotteriinspektionens hemsida via denna länk: LotteriinspektionenÖppnas i nytt fönster där dokument för lotteriföreståndare finns för utskrift.


Genvägen