Senast uppdaterad: 04/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Bokning av idrottslokaler i Boden


Boking av kommunens idrottsanläggningar samt Boden Arena görs via e-post till bokning@boden.se

Vad gäller de större idrottshallarna och anläggningarna gäller prioriteringsordning.

Även de mindre skolhallarna i kommunen är bokningsbara för föreningar, privatpersoner och företag kvällstid och helger.

Ansvarig förhyrare måste vara minst 18 år
Anläggningarna hyrs ut och upplåts i befintligt skick. Detta kan innebära att hallar och anläggningar har något skiftande kvalitet och funktion beroende på byggnadens eller anläggningens ålder och skick. Det är förhyrarens ansvar att slutligen bedöma att lokal eller anläggning lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Varje verksamhet och brukare av lokaler och idrottsanläggningar är skyldig att följa den lokala ordningsföreskriften för Bodens kommuns idrottshallar.

Övriga upplysningar och frågor 0921-622 99


Genvägen