Senast uppdaterad: 04/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rådet för trygghet och hälsa


Rådet för trygghet och hälsa

Kommunens arbete för att öka tryggheten ska ske i samverkan med landstinget, polisen, föreningar, näringsliv och medborgare. Vi behöver ta krafttag för att lyckas och ju fler som engagerar sig desto längre når vi. Samordnare för arbetet är Rådet för trygghet och hälsa.

En överenskommelse om samverkan är upprättad mellan kommunen och områdespolisen för 2015-2017. Den är framtagen utifrån gemensam lägesbild och omfattar de viktigaste åtgärderna. Rådet ansvarar för förslag till revidering, utveckling och uppföljning av överenskommelsen. Ta del av överenskommelsen genom att öppna filen.

I överenskommelsen har man pekat ut viktiga samarbetsområden:

  • Ökad trygghet i offentliga miljön
  • Barn i riskzon
  • Samlade insatser mot droger
  • Synliga poliser

Genom att klicka här kan du öppna överenskommelsen för år 2015-2017 (öppnas i nytt fönster)��ppnas i nytt f��nster.


Länkar


Genvägen