Senast uppdaterad: 04/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ledamöter i Rådet för trygghet och hälsa


Catarina Ask

Catarina Ask (MP)
Ordförande
0921-627 58

 

Egon Palo

Egon Palo (M)
Oppositionen
070-544 15 30

Jan Öström
Kommunchef
0921-622 63

Catharina Liljeholm

Catharina Liljeholm
Chef socialförvaltningen
0921-622 24

Conny Bergwall

Conny Bergwall
Chef fastighetsförvaltningen
0921-621 42

Staffan Eklund

Staffan Eklund 
Chef kultur-, fritid- och ungdomsförvaltningen 
0921-623 15

Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt
Chef arbetsmarknadsförvaltningen
0921-629 76

Bengt Nilsson, räddningschef

Bent Nilsson
chef Räddning- och beredskapsförvaltning
0921-623 24

Robert Näslund
chef Teknisk förvaltning
0921-621 77

Tommy Lindvall

Tommy Lindvall 
säkerhetssamordnare 
0921-623 02

Kent Isaksson Kent Isaksson
områdespolis
070-261 21 85
Ann-Gerd Mfalmsröm

Ann-Gerd Malmström
Migrationsverket
0771-253 253vx

Ewa Nyberg Voupio Ewa Nyberg Voupio
Närsjukvården Boden/Luleå
0920-28 41 03 

Förutom ovanstående personer/organisationer/myndigheter finns representanter i rådet för:
Apoteket, BodenBo, Fastighetsägarna, Folktandvården, Försvaret och Svensk handel/Företagarna i Boden.

 


Genvägen