Senast uppdaterad: 04/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Rapporter till Rådet för trygghet och hälsa


Rapporter tas fram av ansvariga inom samarbetsområdena och redovisas årligen för Rådet, dessa rapporter finns att läsa i bifogade filer:

Rapport från samverkansområdet ökad trygghet i offentlig miljö.

2010-11-01 genomfördes den första trygghetsvanderingen av centrala delarna av Boden, denna rapport går att läsa i bifogad dokument nedan, den rapporten är reviderad 2012-02-01.

2011-09-12 genomfördes den andra trygghetsvandringen i området övre stadsdelen. En utförlig rapport kan läsas i det bifogade dokumentet nedan.


Genvägen