Senast uppdaterad: 10/11/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Jämställdhetssatsningen - Gå din egen väg!


Jämställdhetssatsningen - Gå din egen väg!

Jämställdhetssatsningen Gå din egen väg! riktar sig till ungdomar som går på högstadiet och på gymnasiet. Den är initierad av Jämställdhetsdelegationen i Norrbottens län, Länsstyrelsen.

Satsningen syftar till att uppmuntra samt stödja unga att bryta de könsmönster som styr ungdomars studie- och yrkesval. Förhoppningsvis kommer kunskapen om normer, föreställningar och samhällsstrukturer öka i och med satsningen. Satsningen ska förhoppningsvis också leda till att frågor kring jämställda studieval och jämställd arbetsmarknad ökar.

Du kan läsa mer om satsningen på Länsstyrelsens webbplats (länken öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster.
Du kan också läsa mer på gådinegenväg.se (länken öppnas i nytt fönster)Öppnas i nytt fönster.

På den särskilda kampanjwebbplatsen www.gådinegenväg.se finns följande material att ladda ner:

  • rapporten JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten
  • broschyren Gå din egen väg! - en populär version av rapporten riktad till ungdomar
  • en kampanjfilm som kan delas från Youtube
  • ett arbetsmaterial för skolan – en ”verktygslåda” med samtalskort om normer och strukturer, att användas av studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal, samt personer som jobbar med kompetensförsörjning. En metod att arbeta med jämställdhet kopplat till studieval och arbetsmarknad på skolorna, exempelvis i högstadiet.

Kontaktperson för satsningen är Malin Stenman, särskilt sakkunnig i jämställdhetsfrågor. Hon har telefon: 010-2255295 och hennes epost är: malin.stenman@lansstyrelsen.se.
Rapport, broschyr och samtalskort finns även som trycksaker och kan beställas från: malin.stenman@lansstyrelsen.se.


Genvägen