Senast uppdaterad: 12/21/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ungdomspolitik - var med och påverka


I Boden får ungdomar vara med och bestämma

Bodens Ungdomsråd

Ungdomsrådet är för unga i Boden i åldern 13-25 år.  Vill du vara med i Ungdomsrådet är du välkommen. Vi träffas ungefär en gång/månad för möten, träffar med politiker, studiebesök och olika aktiviteter. Vi arbetar mycket med olika idéer som ungdomarna har och försöker förverkliga dem.  

Bodens ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige är i november varje år. Då lämnar ungdomar förslag till kommunen
sedan tittar politikerna på förslagen och beslutar om vad som kan genomföras. Förslagen ska göra det bättre för ungdomar i Boden.

Vill du veta mer kontaktar du:

Göran Ahlström
goran.ahlstrom@boden.se
0921-623 32

Roger Arespång
roger.arespang@boden.se
0921-623 10

 


Genvägen