Senast uppdaterad: 11/22/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamheten vid Harads förskola


Läroplan för förskolan (Lpfö 98:10) ligger till grund för vår verksamhet.
Där finns de övergripande mål och riktlinjer som staten har bestämt för alla förskolor. Kommunen ansvarar för att de genomförs.
I läroplanen uttrycks de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

 I menyn till vänster kan du läsa hur vi gestaltar de olika målen i läroplanen.


Genvägen