Senast uppdaterad: 11/22/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förmåga att lyssna, utveckla motoriken


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar samt att barnen utvecklar sitt ord och begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

På Harads förskola har vi någon form av samling varje dag. I samlingen kan barnens egna funderingar tas tillvara och vi kan möta barnen där de befinner sig. Samlingen utvecklar barnens språkmedvetenhet och ordförråd liksom deras koncentration och förmåga att lyssna till andra. Barnen lär sig att våga prata inför andra, att stå i centrum och att respektera när andra pratar och vänta på sin tur. Förutom sånger och sånglekar lär sig barnen också att räkna, matematiska begrepp, veckodagar, färger och kroppsuppfattning. 

cyklande barn

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Harads förskola har möjlighet att en dag i veckan gå till skolans gymnastiksal. Där finns det möjlighet för barnen att klättra i ribbstol, hoppa studsmatta, leka med bollar och andra redskap samt utrymme för att göra olika hinderbanor. Att vara i gymnastiksalen innebär att barnen utvecklar sin grovmotorik, sin balans och sin koordinationsförmåga och de får göra detta i sin egen takt. Andra saker barnen övar på är turtagning, samarbetsförmåga samt koncentration och kroppsuppfattning.  När barnen i förskolan arbetar med pärlor, målar, klär av och på sig eller breder sin smörgås övar de sin finmotorik.

 


Genvägen