Senast uppdaterad: 11/22/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Lust att lära och självständighet


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet samt sin lust och förmåga till att leka och lära.

För oss som arbetar på Harads förskola är leken i centrum då vi av erfarenhet vet att det är nyckeln till god samspelsförmåga och social kompetens. Leken utvecklar barnens fantasi, deras sinnen och motorik. I leken har barnen en möjlighet att bearbeta olika intryck och upplevelser. Att leka främjar barnens språkutveckling då de i samspel med andra utvecklar tankeverksamheten och utmanar och utmanas språkligt av sina kamrater. Man kan säga att leken är barnens arbete med deras egen utveckling. Genom att ge barnen tillgång till olika typer av lekmaterial som t.ex. utklädningskläder, olika typer av byggmaterial, bilar, dockor, bollar m.m. vill vi inbjuda barnen till olika former av lek.

Förskolan ska sträva mot att barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

För oss på Harads förskola är det viktigt att ge barnen mycket tid till att göra så mycket som möjligt själva t ex vid av och påklädning, vid matsituationen, i leken eller i samlingen. Det gör vi för att barnen ska få växa i sig själva och känna att de kan göra olika saker efter deras egen förmåga. Vi gör det också för att visa barnen att deras initiativ blir bekräftade så att de vågar fortsätta ta egna initiativ och vågar be om hjälp när de behöver det. I dessa situationer utvecklar barnen sin grov och finmotorik, sin koncentration och kroppskännedom, sitt språk, färger och att hålla reda på sina egna saker. Vid matsituationen lär sig barnen bordsskick, att prata inför och med andra, att vänta på sin tur och att hjälpa till vid på / av dukning.

 


Genvägen