Senast uppdaterad: 11/22/2011
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Naturvetenskap och matematik


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp liksom sitt kunnande om växter och djur. 

Vårt syfte med att gå ut i skogen är att vi vill att barnen ska få en känsla för vår natur och en förståelse för livet i naturen. Att vara i naturen främjar barnens grovmotorik likväl som barnens finmotorik. I naturen finns det mycket man sedan kan prata vidare om så att barnens ordförråd utökas. Att vistas i skogen ger också barnen möjlighet att utveckla fantasin samt att de tränar olika begrepp som framför, bakom, över, under, höger, vänster m.fl.
På Harads förskola arbetar vi också med miljöfrågor och är med i projektet Grön Flagg.

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, samt sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, @microsoftmätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Matematik i förskolan är inte bara att räkna. Matematik är så mycket mera. På Harads förskola låter vi barn upptäcka former, mönster, lång och kort och mitt emellan, rumsuppfattning, mäta, sortera, siffror, antal, vikt o.s.v.
Det handlar om att se matematiken i vardagen.

 


Genvägen