Senast uppdaterad: 10/17/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Ansök till förskola


Ansök till förskolan

För att ansöka om plats i den kommunala förskolan söker du via Bodens kommuns E-tjänst. 

För att ansöka om plats i enskild verksamhet, kontaktar du respektive förskola eller enskilt familjedaghem. Kontaktuppgifter finner du under Enskild verksamhet.

Vårdnadshavare är välkommen att ansöka när som helst, men för att garanteras plats ska ansökan inkomma minst 4 månader före önskat placeringsdatum. För att garanteras plats i förskola i januari/ februari ska ansökan vara inkommen senast 1 september.
För att garanteras plats i förskola i augusti/sep- tember ska ansökan vara inkommen senast 1 april.  Tänk på att räkna med inskolningstid vid önskat placeringsdatum. Inskolningstiden kan vara upp till 10 vardagar.

När en plats blir tillgänglig översänds ett plats- erbjudande. Så långt det är möjligt tas hänsyn
till vårdnadshavares önskemål och närhet till förskolan.

Rätt att erhålla plats

Barn vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar minst 50 % erhåller plats i förskola och fritidshem under arbetstiden/studietiden samt restid.

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats i förskola 15 tim/vecka. Vid arbete har barnet rätt till heltidsplats.

Barn har inte rätt till placering i två kommuner samtidigt.

Placerings- och turordningsregler

Barn som har syskon placerad på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats.
Vid samma önskade placeringsdatum och samma ködatum, placeras
det äldsta barnet före ett yngre barn. Syskon där inget av barnen har plats sedan tidigare i någon förskola, ska erhålla plats samtidigt.

Föräldraledighet

När barn som har plats i förskola får syskon, upphör heltidsplatsen att gälla en månad efter syskons födelse. Föräldraledighet och studier kan inte kombineras.

Utöka en 15-timmarsplats

Barn med allmän förskoleplats eller barn till föräldralediga som vill utöka till heltid måste ansöka minst 4 månader innan önskat förändringsdatum.

Överflyttning

Vid önskemål om överflyttning till annan förskola ska ny ansökan göras. Överflytt- ningen sker nästkommande hösttermin.

 

 


Kontaktinformation


Medborgarservice
Telefon: 0921-620 00

Genvägen