Senast uppdaterad: 01/22/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Avgifter


Avgifter för förskola och fritidshem

Avgift för förskola och fritidshem räknas från den sammanlagda inkomsten för hushåll.  Maxtaxan är idag på 46 080 kr, se tabell nedan.

Kommunfullmäktige i Boden har beslutat att kommunen följer de av riksdagen och regeringen rekommenderade avgifts- och inkomsttaken vad gäller maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgifter förskola

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 382 kr

Barn 2

2 %

922 kr

Barn 3

1 %

461 kr

Avgifter fritidshem

 

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

922 kr

Barn 2

1 %

461kr

Barn 3

1 %

461 kr

Riktlinjer för avgifter

Vid placering på förskola eller fritidshem utgår maxtaxa vid ny placering. När inkomstuppgift inkommer ändras avgiften utifrån den sammanlagda inkomsten i hushållet.

Avgift debiteras 12 månader per år. Vid nyplacering/uppsägning sker debitering beroende på datum. Vid överflyttning debiteras avgift utan avbrott.

Kommunen har rätt att begära arbets-/studieintyg, inkomstuppgift samt intyg från arbetslöshetskassa, skatteverket, försäkringskassan och arbets- förmedlingen.

Skyldighet att meddela förändringar

Vårdnadshavare/sambo är skyldiga att lämna upp- gift om förändrade familjeförhållanden, inkomster, och vistelsetid. Om utsänd inkomstförfrågan inte inkommit debiteras högsta avgift. Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas om avgiften grundar sig på felaktiga uppgifter. Ny avgift börjar gälla från det

datum som angivits.
Om debiterad avgift inte betalas i tid tillkommer inkassoavgift enligt förordning 1981:1057 om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid utebliven betalning sägs platsen upp med en månads varsel. Vårdnadshavare kan inte få en ny plats om skuld finns för obetald avgift gällande förskola och fritidshem.

Avgiftsbefrielse

För det barn som är frånvarande p.g.a. sjukdom under en sammanhängande period av minst 14 kal- enderdagar kan avgiftsbefrielse medges. Läkarintyg kommer att begäras.

Konflikter på arbetsmarknaden, naturkatastrofer eller andra oförutsedda händelser av allvarlig karaktär berättigar inte till avgiftssänkning eller reducering av avgift.

 

 


Genvägen