Senast uppdaterad: 03/23/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förändrad vistelsetid


När barn som har en plats i förskolan får syskon eller någon vårdnadshavare blir arbetslös så kommer heltidsplatsen att gälla till en månad efter syskonets födelse respektive förändrat arbetsförhållande.
Då har du som vårdnadshavare rätt att behålla en 15-timmarsplats i båda fallen enligt ovan.

Vistelsetid - förändradÖppnas i nytt fönster

Arbetssökande är den enda kategori som omgående kan utöka sin 15-timmarsplats till heltid samma dag då arbete erhålls. Även kortare vikariat räknas in i detta och vid dessa tillfällen ska en månadsrapport (som finns på förskolan) lämnas in. Vid arbetets/vikariatets slut går barnet automatiskt tillbaka till 15-timmarsplatsens schema.

Föräldralediga som avser att återgå till arbete och de som har taxekategorin "allmän förskola" lämnar in en ny ansökan om heltidsplats, minst fyra månader före det datum då heltidsplats önskas.


Genvägen