Senast uppdaterad: 03/09/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Inkomstuppgift


När ditt barn erhållit plats på förskola eller fritidshem eller vid förändrade inkomster, ska inkomstuppgift omgående lämnas via kommunens e-tjänster så att rätt taxa kan fastställas. Inloggning sker med e-legitimation.

Avgift beräknas på hushållets sammanlagda inkomst, även om ni inte har gemensamma barn. Med hushåll menas ensamstående eller makar/sammanboende.

För vårdnadshavare som har gemensam vårdnad där barnet har regelbundet och växelvis boende hos båda vårdnadshavarna, utgår två räkningar när platsen nyttjas av båda vårdnadshavarna. Avgiften beräknas på respektive hushålls sammanlagda inkomst.

Avgiftsgrundande inkomst: aktuell bruttoinkomst/månad

Som avgiftsgrundande inkomst räknas

  • Bruttolön inklusive tillägg, skattepliktiga förmåner och ersättningar
  • Försäkringskassan (skattepliktig): föräldrapenning/sjukpenning/sjukbidrag/familjepenning/dagpenning/vårdbidrag (arvodesdelen)/rekryteringsbidrag/pension(ej barnpension)
  • Arbetsförmedlingen: ALFA-kassa, aktivitetsstöd
  • Arbetslöshetsersättning
  • Livränta (undantag finns)
  • Arvodesersättning familjehem

Egen företagares avgift baseras på inkomst av aktiv/passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett.


Genvägen