Senast uppdaterad: 03/28/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förskolechefen har ordet


Hej,

jag heter Linda Lundborg och är förskolechef för Björkdungens- och Kyrkkläppens förskola.

När jag jobbar tillsammans med min personal utgår vi alltid ifrån barnets trygghet och säkerhet. Vi vet att Ni lämnar det mest värdefulla ni har i våra händer. I planeringen utgår vi från läroplanen och de förmågor som den lyfter. Vi vill att du som förälder ska känna dig trygg med att vi kommer att ge ditt barn såväl omsorg, fostran och lärande i en stimulerande miljö.

Våra professionella förskollärare arbetar utifrån en bred pedagogisk inriktning. Vårt förhållningssätt utgår från att barn vill och kan. Vi ser barnet som kompetent att lära utifrån sina intressen och behov. Vi ger barnen en trygg, levande, social och kulturell miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet.

Just nu arbetar vi särskilt med språket som är så viktigt för barnens fortsatta lärande och möjligheter att uttrycka vilja och känslor. Det pågår projekt där vi arbetar särskilt med natur- och teknik samt IKT.

Du och ditt barn är varmt välkommen till oss. Hör gärna av dig till mig eller mina medarbetare om du vill veta mer.

 MVH Linda Lundborg, förskolechef


Genvägen