Senast uppdaterad: 12/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förskolechefen har ordet


Barnsyn och inspiration

På vår förskola arbetar vi utifrån synen att alla barn är kompetenta med många förmågor. Barns utveckling och lärande pågår hela tiden i alla situationer under dagen. Vi fokuserar på att barn kan, är nyfikna och utforskande. Förskolans pedagoger lyssnar och ser tillbarnens intressen, och utmanar därefter.

Barns utveckling och lärande innebär för oss att barnet lär sig hela tiden genom att vidga sina perspektiv - det vill säga att få nya erfarenheter, nya sätt att uttrycka sig på och utmaningar i miljön. 

Pedagogerna är inspirerade av bland annat Vygotskijs pedagogiska teorier, vilket innebär att kunskapen till barnet finns i dess omgivning och miljö - och att lärandet sker i samspel med andra genom kommunikation och lek. En annan inspiration hittar pedagogerna i Reggio Emilias filosofi. Teorin bygger på att barnen har en egen drivkraft att utforska världen, kunskapen sker i en process tillsammans med pedagoger.

Information

Förskolan är åldershomogen. Barn och pedagoger byter avdelningslokaler vid varje nytt läsår, det vill säga höstterminen. Lokalbytet sker för att inspirera barnen med nya lärmiljöer och material. Du som vårdnadshavare får mer information om detta av pedagogerna på förskolan vid inskolning, föräldramöten och verksamhetsråd.

Tack för ordet!

Linda Nilsson


Genvägen