Senast uppdaterad: 12/04/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamhetsråd


Verksamhetsråd på Fagernäs förskola

 Verksamhetsrådet är en länk mellan dig som förälder och förskolan.

Verksamhetsrådet är en möjlighet för dig som förälder att aktivt påverka ditt barns förskola och vardag.

Verksamhetsrådet träffas ca 2 gånger per läsår där vi informerar och samtalar kring verksamheten i förskolan, aktuella frågor och mycket mer.

Rådet består av föräldrarepresentanter från alla avdelningar, pedagoger från förskolan och förskolechef.

Inför varje möte har alla föräldrar chans att skicka med frågor, önskemål och funderingar via sina föräldrarepresentanter.

Vårt mål är att ha många föräldrar med på verksamhetsrådet för att skapa en god dialog om vår förskola.

 

           

 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (Reviderad 2010) säger: 

”Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.”

 


Genvägen