Senast uppdaterad: 06/30/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Verksamhetsråd


 

Verksamhetsrådets uppdrag

 

Verksamhetsrådets mål är att vara en organisation som beaktar förskolans och skolans demokratiska uppdrag.

Avsikten är att skapa ett forum för barn och föräldrar  där delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet möjliggörs.

 Verksamhetsrådsmöten sker en gång per termin.

Mötesdeltagarna är föräldrar, förskolepersonal och förskolechef/rektor.

Allas synpunkter, åsikter och frågor angående verksamheten beaktas och ventileras enligt dagordning.

Förskolechefen och pedagoger informerar om bl.a. verksamheterna, nyheter inom förskolan m.m.

Tips och idéer vidarebefordras.


Genvägen