Senast uppdaterad: 02/20/2014
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Skapande förmåga


@microsoftFörskolan ska sträva mot att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Förskolan ska också sträva mot att barnen utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker. 

Vi på Harads förskola vill att barnen ska få prova på olika sätt att skapa samt öka deras förståelse för att alla gör och tänker olika. Genom att bygga med lego, måla med olika färger, baka med lera, leka med sand och vatten, sjunga, dansa, dramatisera eller göra en tavla av material vi plockat i skogen tillgodoser vi barnens behov att uttrycka sig. Oavsett vad barnen skapar utvecklar de olika förmågor som grov och finmotorik, fantasi, koncentration, begrepp, språk och ordförråd, turtagning och samarbete.

 


Genvägen