Senast uppdaterad: 06/27/2017
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Kristallkulans förskola


Välkommen till oss


Kristallkulans förskola - en förskola för framtiden med alla sinnen i fokus

Kristallkulans förskola ligger i S:a Svartbyn ca 4 km från centrum.

Vår förskola har 7 portaler varav 6 portaler för barn i åldrarna 1-4 år och 1 portal för våra 5-åringar. Pedagogerna följer med barnen fram till det är dags att börja i Portal 7 , där tar våra 5-års pedagoger över.

Kristallkulans förskola ingår i ett nationellt projekt tillsammans med LTU (Luleå tekniska universitet) under försöksperioden 2014-2019. Det innebär att Kristallkulan är en övningsförskola som tar emot studenter från lärarutbildningen. Syftet med detta projekt är att åstadkomma en bra koppling mellan utbildningarnas teoretiska och praktiska moment. Fördjupa samarbetet mellan de högskoleförlagda och verksamhetsförlagda lärarutbildarna så att universitets studenter ska bli bra förberedda för sitt kommande läraruppdrag. En stor fördel med detta pågående projekt i samarbete med LTU är också att vi som är verksamma på Kristallkulans förskola får ta del av nyheter samt aktuell forskning som utvecklar oss inom vårt yrke.

Vår stora utemiljö är avgränsad i tre olika sektioner, en utemiljö som inspirerar till lek och utforskning med lekredskap, fotbollsplan, äventyrsbana, skogspartier, gräs och sand.

Inne på Kristallkulans förskola finns bland annat en stor idrottshall, ateljéer, vattenlek-/experiment, bygg-/snickarrum, språk-/matematikrum och restaurang.

Barnen äter mat i förskolans Restaurang Kristallen med tillagningskök för frukost, lunch och mellanmål. Våra 5-åringar får maten serverad i bufféform.

I restaurangen finns även en scen, där barnen bl. a uppträder och spelar teater.

Kristallkulans förskola inspireras av tre olika pedagogiker och en filosofi i samverkan samt vårt värdegrundsarbete.

• Reggio Emilia, där förhållningssätt, barn- och människosyn samt miljön är viktig.
• Freinet, en arbetspedagogik där barnet lär sig genom att göra och ta ansvar för sitt eget lärande.
• Freire, där barnet uppmuntras att utforska samhället/världen och jämställdhet och genus ligger i fokus.
• Vygotskij, där det sociala samspelet är viktigt och barnet lär tillsammans med andra och omgivningen.
• Kristallmodellen, värdegrundsarbete där barn lär sig samspela med andra.

Kristallkulans förskola är en varmt välkomnande, tilltalande, rogivande och vackert sinnlig förskola. Här ska man som förälder känna att ”här vill man ha sina barn”.


Vår profil


Trygg miljö för kunskapsutveckling

Kristallkulans förskola - en förskola byggd för framtiden och för barnens framtida lärande.

Länkar


Genvägen