Senast uppdaterad: 06/30/2016
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Förskolechefen har ordet


Hej!

Jag heter Desiré Nordvall och är förskolechef för Torpgärdans förskoleområde som omfattar följande verksamheter.

  • Kristallkulans förskola, 1 - 5 år. 
  • Torpgärdans förskola, 1 - 5 år.

Mitt uppdrag är att utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala mål, samt att vara ansvarig för förskoleområdets ekonomi.

Jag vill utveckla förskolan att vara en verksamhet där de delaktiga ska kunna känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet.

Det ska finnas en helhetssyn, det ska kännas att vår förskola är en verksamhet för oss alla.

  • Vi ska anpassa verksamheten och se möjligheter i de förutsättningar som finns
  • Vi ska forma verksamheter som utvecklar personliga kompetenser och egna intressen
  • Var och en ska behandlas med respekt för den man är, lära sig tycka om sig själv för att också kunna tycka om andra
  • Vi ska våga ta ansvar för egna beslut, handlingar, resultat och misstag och våga göra saker som känns utmanande

Grunden för allt arbete inom förskoleområdet präglas av en ständig dialog om:     

VÄRDEGRUNDEN 

Desiré Nordvall, Förskolechef Torpgärdans förskoleområde, tel: 0921-628 75


Genvägen