Senast uppdaterad: 01/12/2018
Mina Sidor
Språkhjälp [Hur fungerar det?]

Välkommen till Kristallkulan, Portal 1


                           VÄLKOMMEN TILL KRISTALLKULAN FÖRSKOLA, Portal 1

På portal 1 går barn i åldern 1-4 år. Vårt fokus är att skapa en trygg , utmanande och stimulerande lärmiljö som ska ge barnen en bra start för sitt livslånga lärande. Vi arbetar utifrån vårt projekt "I sagans värld med Pettsson och Findus" där utmanar vi barnen till nytt lärande, projektet framskrider efter barnens intresse, behov och upptäckter. Vi utgår även från barnens intressen och nyfikenhet när vi skapar olika lärandemiljöer.

Det olika karaktärerna i sagan besöker barnen och ger barnen olika uppdrag att utforska olika fenomen. Utifrån berättelserna om Pettsson och Findus knyter vi de olika lärämnena från läroplanen för förskolan exempelvis matematik, språket, naturkunskap, teknik, värdegrunden och rörelse.

Vi jobbar ständigt med olika värdegrundsfrågor som är aktuella för barngruppen, genom att vi synliggör olika perspektiv för barnen där vi uppmuntrar barnen att reflektera både enskilt och tillsammans över olika frågeställningar. Vi jobbar även med hållbar utveckling på olika sätt under projektet. Den dagliga utevistelsen sker på någon av våra förskolegårdar eller i skogen, detta ger barnen olika utmaningar och stimulans till lek och lärandesitutaioner. Vi har gymnastik/rörelse en gång per vecka där vi arbetar medvetet med motorisk träning på ett lekfullt sätt i vår gymnastikhall. Vi utmanar även barnen till utforska olika fenomen i vårt vattenrum en gång i veckan.

 

   

  

Här arbetar:

Jeanette Persson

Leg. Förskollärare 100%
Annika Engman Leg. Förskollärare 100%
Susanna Larssson Leg. Förskollärare 100 %
Telefon 0921-62871
Mobil 070-610 28 71

Genvägen